AquaRium, 2005
video 4:23

AquaRium, unenomainen runollinen muistuma, kommentoi vallitsevan aikamme nyrjähtäneisyyttä. Se osoittelee jälkiviisaasti lähihistoriassamme tehtyjä valintoja, ja pohtii vapautumisen ja sisään suljetuksi tulemisen kysymyksiä.

Esityksiä ulkomailla
• International Video Art Festival Urban Flesh and Blood, Kalingrad, Venäjä 2005

Takaisin videoihin

Follow me in social media:
Back to Top